!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Underhåll

 

VA-stammar i badrum & kök:

Vid renovering av lägenheterna i föreningen så står föreningen för kostnaden vid bytet av de vertikala stammarna.

Lägenhetsinnehavaren står själva för bytet av det horisontella stamarna samt renoveringen av kök och badrum.

Stammar inspekteras och spolas vart fjärde år (senast utfört 2016).

 

OVK:

Utfördes i september 2016. Besiktningsprotokoll lämnas ut på begäran, vänligen kontakta styrelsen.

 

El-stigar:

El-stigarna bytta 2007. 3-fas el finns indragen i fastigheten.

 

Fasad & Trapphus & Tak:

Fasad & trapphus renoverades 2007.

Tak lades om 2013 och värmekablar installerades 2015.

 

Hissar:

Samtliga hissar är updaterade och servas enligt plan.

 

Tvättstugan:

Nya maskiner, uppdatarade senast 2015.

 

Fönster:

Fönster renoveras och målas om vid behov, utfördes senast september 2016.

 

Balkonger:

2008 byggde föreningen balkonger.

 

Vindsutrymmen:

Vinden i C-huset är exploaterad.

 

Teknisk Förvaltning:

Fastighetsägarna

08 617 75 00